Khách Sạn Tú Phương – Hải Tiến
 
Address: Bãi biển Hải Tiến – Hoằng Hoá – Thanh Hoá
Tel: 0855269996
Email: hoteltuphuong@gmail.com
Website: www.tuphuonghotel.com